Het Ventiel

Fietsersbondleden uit de regio Zuid-Oost Brabant krijgen vier keer per jaar het afdelingsblad ‘Het Ventiel’ in de brievenbus. Op deze manier worden zijn op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op fietsgebied in deze regio.

Het is de bedoeling de meest recente uitgave(n) van Het Ventiel hier als pdf bestand aan te bieden.