Snelfietspad Eindhoven-Helmond

Sinds vele jaren wordt er gesproken over een aan te leggen directe fietsverbinding van het centrum van Eindhoven naar het centrum van Helmond. Het trace van deze verbinding loopt in grote lijnen
parallel aan de spoorlijn tussen beide plaatsen. Gedeeltelijk is dit trace via landwegen al te volgen, er ontbreekt nog een aantal kilometers waardoor de verbinding momenteel niet bruikbaar is. Verlichting en bewegwijzering moeten ook verbeterd worden.

Om van Eindhoven in Helmond te komen zijn er momenteel drie alternatieven:

  1. Van Eindhoven Noord via Nuenen en de Stiphoutse bossen. Deze route heeft als nadeel dat ze niet direct is, vrij slecht onderhouden wordt en als onveilig wordt ervaren.
  2. Vanaf Eindhoven Centrum langs het Eindhovens kanaal. Nadeel is dat dit voor Helmond een omweg is. Het comfort langs het kanaal is beperkt, eveneens wordt deze route als onveilig ervaren.
  3. Vanaf Eindhoven Zuid via Geldrop en Mierlo. Ook geen directe route, met bovendien vrij veel obstakels waardoor je niet lekker door kunt rijden.

Op de site van FietsFileVrij kun je de beoogde route zien, waarbij gezegd moet worden dat er nog gekeken wordt naar alternatieven voor de aankomst in Tongelre.

In oktober 2012 is een convenant tussen het SRE, de gemeente Eindhoven, Helmond en Nuenen ondertekend, waardoor de voorbereiding van de aanleg van start kon gaan. Een kort stuk van de beoogde route loopt over grondgebied van de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze gemeente heeft tot nu toe te kennen gegeven niet mee te willen doen. Gevolg is dat er ter hoogte van de Gulbergen een slinger in het trace te zien is.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *