Slowlane

De Slowlane is een geplande, ongeveer 32 kilometer lange fietsroute in en om Eindhoven. In de regio Eindhoven ligt een aantal economische toplocaties, zoals de High Tech Campus, de TU/e, ASML en Philips Healthcare op relatief geringe afstand (5-10 km) van elkaar. Het is de bedoeling deze locaties via een 4 meter breed hoogwaardig fietspad met elkaar te verbinden. Daarbij is het belangrijk dat het aantal conflicten met andere verkeersstromen minimaal is. Het project heeft ook nadrukkelijk een groene kant: behalve dat de routes veelal door een natuurrijke zone lopen wordt de Slowlane ook gebruikt om de Ecologische Verbindingszone te versterken.

De voorziene route loopt van de High Tech Campus langs het Afwateringskanaal, de Meerenakkerweg en door Meerhoven, en dan langs het Beatrixkanaal in noordwestelijke richting naar Best. Vervolgens gaat de route langs het Wilhelminakanaal oostelijk naar Ekkersrijt. Via het Dommeldal en de TU/e wordt dan het centrum van Eindhoven bereikt. Vandaar kan via het al bestaande fietspad de High Tech Campus bereikt worden. Er zijn aftakkingen gepland naar ASML in Veldhoven en Philips Healthcare in Best.

Als eerste is in 2012 een doorgang onder de Oirschotsedijk gerealiseerd. Hierdoor is de gevaarlijke oversteek in de route langs het Beatrixkanaal verleden tijd. Vanwege de herkenbaarheid wordt Slowlane op een eigen, uniforme manier uitgevoerd. In begin 2012 zijn wij betrokken geweest bij het evalueren van een aantal mogelijke uitvoeringsvormen. Daarbij hebben wij er succesvol voor gepleit de geplande middengeleiders in het fietspad niet te realiseren. Rond de onderdoorgang van de Oirschotsedijk is een aantal proefstroken aangelegd, in asfalt en beton, met verschillende kleuren en met verschillende soorten zijbanden. De Fietsersbond Eindhoven heeft er vanwege de herkenbaarheid van het straatbeeld bij de gemeente op aangedrongen de slowlane in rood asfalt uit te voeren.

In oktober 2013 is begonnen aan het traject aan de oostelijke kant van het Beatrixkanaal.

Op 30 oktober stond een artikel over de Slowlane in het Eindhovens Dagblad. Meer informatie over Slowline vind je op de Slowlane-site.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *