Herinrichting Beemdstraat / Meerenakkerweg

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de herinrichting van Beemdstraat en Meerenakkerweg. Belangrijkste reden hiervoor was een door de gemeenteraad gewenste betere ontsluiting van de Hurk. Daarnaast is een extra aansluiting op de randweg N2 voorzien, waardoor de verwachting is dat er een toename van autoverkeer over deze route zal komen.

De nieuwe Meerenakkerweg en Beemdstraat zijn voor auto’s dubbelbaans uitgevoerd. Naar onze mening had zeker de Beemdstraat ook enkelbaans kunnen worden aangelegd. Het nadeel is dat er enkele grote kruisingen/rotondes ontstaan. Daarnaast wordt op deze manier een eigen autoweg voor Meerhoven gecreeerd, terwijl juist was bedacht dat Meerhoven een fiets- en busvriendelijke wijk zou worden.

Over de inrichting van Beemdstraat en Meerenakkerweg zijn we redelijk tevreden. Langs de Meerenakkerweg loopt aan de zuidzijde een doorgaand tweerichtingsfietspad. Aan de noordzijde is het fietspad helaas niet over de gehele lengte aangelegd. Een ander minpunt is de grote rotonde op de kruising met de Kasteellaan. Fietsers hebben hier voorrang op de auto’s die de rotonde op willen of willen verlaten, en op de extra ventweg die langs de rotonde loopt. Vooral die ventweg leidt tot onoverzichtelijke situaties. Wij hebben er tijdens de schouw van de Beemdstraat nogmaals voor gepleit het fietspad over de rotonde visueel door te trekken door de rode kleurstelling door te voeren. Helaas is dat om ons niet bekende redenen afgewezen.

Een duidelijke verbetering is de aansluiting op de Limburglaan. De door ons gewenste tunnel onder de rondweg is helaas niet gerealiseerd, maar de verfoeide by-pass van Beemdstraat richting Keizer Karel V-plein is in ieder geval verleden tijd. De verkeerslichten staan zo afgesteld dat de wachttijd voor fietsers acceptabel is. Bij de aansluiting van de Hurksestraat is een extra verkeerslicht aangelegd voor de ontsluiting van de naastgelegen woonwijk. Dit verkeerslicht wordt door fietsers in grote mate genegeerd.

Het fietspad langs de Beemdstraat wordt zeer intensief gebruikt door fietsers tussen Eindhoven en Veldhoven. Momenteel is de Beemdstraat voor auto’s afgesloten in verband met de aanleg van
de nieuwe brug over het Afwateringskanaal. Het is daarom nu lastig in te schatten in welke mate het autoverkeer toe gaat nemen en in hoeverre fietsers daar last van hebben.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *