Actieplan Fiets!

Actieplan Fiets! is een in 2008 door de gemeente gepresenteerd pakket maatregelen ter verbetering van de fietsvoorzieningen in Eindhoven. Het actieplan is een uitvloeisel van het in 2006 in de gemeentelijke Fietsnota vastgelegde fietsbeleid. Daarbij is gebruik gemaakt van de resultaten van de door de Fietsersbond in 2006 uitgevoerde Fietsbalans. Die leidde tot de conclusie dat Eindhoven voor de fietser slecht scoort op punten als directheid, comfort en aantrekkelijkheid.

In het actieplan worden 101 projecten gepresenteerd, varierend van de aanleg van missing links in het primaire fietsnetwerk, het asfalteren van fietspaden, het verbeteren van veiligheid, het aanbieden van voldoende fietsparkeervoorzieningen en maatregelen om het gebruik van de fiets te promoten. Bedoeling was dat de projecten in de periode 2009-2012 zouden worden uitgevoerd. Van de in het actieplan opgenomen fietsprojecten is ruim de helft inmiddels gerealiseerd, een aantal andere projecten zit in de voorbereidende fase. In totaal is er zo’n 18 miljoen euro in de verbeteringen geinvesteerd.

Vanwege bezuinigingen zullen de resterende projecten vermoedelijk niet allemaal worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2013 besloten dat er geen opvolger van het actieplan zal komen, daarvoor ontbreken de financiele middelen. Er blijft wel een beperkt budget voor verdere fietsmaatregelen.

Het Actieplan Fiets! kun je hier vinden.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *