Veiligheid: Floraplein

Een voorbeeld van een situatie waarover wij veel overleg en actie gevoerd hebben, is de herinrichting van het Floraplein in 2005.

Het Floraplein is een tweebaansrotonde die onderdeel uitmaakt van de verbinding van Eindhoven (Stratum) met de snelwegen bij knooppunt Leenderheide. Ter hoogte van de rotonde kruist deze verbinding de populaire fietsroute van Geldrop naar de High Tech Campus en ASML.

Al tijdens de ontwerpfase van de rotonde hebben wij erop gewezen dat de “turborotonde” voor fietsers een gevaarlijke horde zou worden. En inderdaad wordt het Floraplein door veel fietsers als onveilig ervaren. Een deel van hen mijdt het verkeersplein en zoekt zijn weg door de aangrenzende woonwijken. Vooral de dubbele rijbaan die overgestoken moet worden leidt tot onoverzichtelijke situaties.

In 2009 is de SP samen met Stratum en de Fietsersbond een actie gestart voor een veiliger oplossing. Onderdeel daarvan was een handtekeningenactie. Helaas heeft dit niet tot aanpassingen geleid. Het gebruikte argument daarbij was dat het Floraplein slechts subjectief onveilig is, en dat de beperkte financien beter ingezet konden worden op andere plaatsen in de stad. Overigens hebben zich op het Floraplein wel degelijk aanrijdingen tussen auto en fietser plaatsgevonden.

Vanuit onze optiek is een dubbele uitvoering van de rotonde niet nodig. Het meeste verkeer vanaf Leenderheide vervolgt zijn weg over de Leenderweg, die enkelbaans is uitgevoerd, en daardoor alsnog als flessenhals fungeert. Aanpassing van het aantal rijbanen op de rotonde is echter een kostbare zaak. Alternatieven zouden zijn het aanbrengen van verkeerslichten.

Op 20 april 2011 hebben het Seniorenoverleg Stratum, de SP en de fietsersbond een door ruim 1800 mensen ondertekende petitie aangeboden aan wethouder Helms. In deze petitie wordt de wethouder gevraagd maatregelen te nemen die leiden tot een veiliger Floraplein. Voor meer informatie kun je terecht op de speciale website.

Ondanks diverse adviezen en onderzoeken waaruit blijkt dat de situatie voor fietsers zeer te wensen overlaat (zie ook dit filmpje), is de gemeente in januari 2013 van mening dat wegens het uitblijven van harde ongevallencijfers de prioriteit in tijden van bezuinigingen elders ligt.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *